I ciklas

ŠOKIAI:

    STANDARTINIAI: lėtas valsas, tango, lėtas fokstrotas, kvikstepas, Vienos valsas.
    LOTYNŲ AMERIKOS: samba, čia čia čia, rumba, svingas.
    LINIJOS ŠOKIAI: disko, country

ŠOKIŲ FIGŪROS:

    LĖTAS VALSAS

          Uždaras pakaitinis žingsnis dešine koja, uždaras pakaitinis žingsnis kaire koja, dešinysis posūkis, kairysis posūkis, išorinis pakaitinis žingsnis.

    TANGO

          Ėjimas dešine ir kaire koja,  siūbavimas pasisukant, progresyvinė grandis, uždara promenada.

    LĖTAS FOKSTROTAS ir KVIKSTEPAS

          Ketvirtis posūkio į dešinę, ketvirtis posūkio į kairę, dešinysis posūkis siūbuojant.

    VIENOS VALSAS

          Dešinysis posūkis (1/4 apsisukimo 1 takto metu), kairysis posūkis (1/4 apsisukimo 1 takto metu), siūbavimas.

    SAMBA

          Dešinysis pagrindinis judesys sukantis, kairysis pagrindinis judesys, šluotelė dešinėn ir kairėn, sambos žingsniai promenadoje.

    ČIA ČIA ČIA

          Uždaras pagrindinis judesys, šluotelė, ranka rankon, sukinys vietoje dešinėn.

    RUMBA

         Uždaras pagrindinis žingsnis, ranka rankon, sukinys vietoje dešinėn.

    SVINGAS (ROKENROLAS)

          Pagrindinis judesys, pasikeitimas iš dešinės į kairę, pasikeitimas iš kairės į dešinę, grandis, šoninis žingsnis.

RENGINIAI

          Šokių pamokos,  I ciklo baigimo pažymėjimų įteikimas, pirmasis šokių vakaras.

.